เฉพาะตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

ฟังก์ชั่นต่างขอระบบ smadropship จะถูกเปิดให้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของเท่านั้น