สมาชิกทั่วไป(ปิดรับ)

 • จำนวนออเดอร์
 • เห็นสินค้า
 • ราคาสินค้า ราคาปกติ(ไม่ลด)
 • สต๊อกจำกัด

2 - 99 ชิ้น

 • ยอดเติม: ฿10,000.00
 • SHOPEE
  product list:
  50/ร้าน
 • LAZADA
  product list:
  50/ร้าน
 • จัดส่ง:DROPOFF฿0 เฉพาะลูกค้า API
  ระบบ sync.smadropship.com
  Active 100 ต่อร้าน และรายเดือน

100 ชิ้นขึ้นไป

 • ยอดเติม: ฿100,000.00
 • SHOPEE
  product list:
  100/ร้าน
 • LAZADA
  product list:
  100/ร้าน
 • จัดส่ง:DROPOFF฿0 เฉพาะลูกค้า API
  ระบบ sync.smadropship.com
  Active 100 ต่อร้าน และรายเดือน