สมาชิกทั่วไป

 • SMA DEPOSIT:100.00
 • จำนวนออเดอร์ ไม่จำกัด
 • เห็นสินค้า ไม่จำกัด
 • ราคาสินค้า ราคาปกติ(ไม่ลด)
 • สต๊อกจำกัด ใช้สต๊อกกลาง
 • ส่งในนามตัวแทน ใส่ที่อยู่จัดส่งนามตัวแทน
 • SHOPEE
  product list:
  50
 • LAZADA
  product list:
  50
 • จัดส่ง:DROPOFF฿5 เฉพาะลูกค้า API
  ระบบ sync.smadropship.com
  Active 100 ต่อร้าน และรายเดือน

VIPECS

 • SMA DEPOSIT: ฿1,000.00
 • SHOPEE
  product list:
  100
 • LAZADA
  product list:
  100
 • จัดส่ง:DROPOFF฿0 เฉพาะลูกค้า API
  ระบบ sync.smadropship.com
  Active 100 ต่อร้าน และรายเดือน

VIP-IVT

 • SMA INVEST: ฿10,000.00
 • SHOPEE
  product list:
  250
 • LAZADA
  product list:
  250
 • จัดส่ง:DROPOFF฿0 เฉพาะลูกค้า API
  ระบบ sync.smadropship.com
  Active 100/ร้าน และรายเดือนฟรีตลอด365วัน