ฝากขายสินค้ากับเรา SMA DROPSHIP

ฝากขายสินค้ากับเรา SMA DROPSHIP

รายละเอียด

 • ต้องเป็นสินค้าราคาส่ง
 • ต้องมีนักการตลาดหรือเซลล์ที่บริษัทแต่งตั้ง แนะนำสินค้าได้
 • ต้องเป็นสินค้าที่มีราคาขายปลีกปกติ
 • เว็บไซต์ไม่รับสินค้า MLM

สำหรับ แบรนด์/ร้านค้า/บริษัท ที่ต้องการฝากสต็อกไว้กับเรา (SLA = Seller by aManGo)

 • มีจำนวน 10 ชิ้นขึ้นไปสำหรับสต๊อกที่บริษัท
 • ค่าฝากสินค้าฟรี ไม่เกิน 50 ชนิด *ขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้า จะพิจารณาเป็น Pruduct
 • อาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าพัสดุแพ็คของส่งให้ลูกค้า
 • ไม่รับฝากหากสินค้ามีกลิ่นแรง หรือเน่าเสียง่าย เช่นอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
 • บริษัทไม่รับผิดชอบ ค่าเสื่อมสภาพสินค้า ที่อาจมีผลเนื่องจาก สินค้าหมดอายุ ฝุ่นจับ ราขึ้น หรือสัตว์แมลง ทำให้เสียหาย
 • บริษัทไม่รับผิดชอบ สินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง ไม่ว่าจะด้วยจากขนส่งมาฝากที่บริษัท หรือตอนส่งให้ลูกค้า ทางเจ้าของสินค้าต้องรับผิดชอบ Cost ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเอง
 • บริษัทอาจคืนของที่ฝากหรือไม่รับฝากของ อาจมีเหตุมาจากพื้นที่ฝากไม่พอ หรือฝากไว้นานเกินไป หรือเหตุผลอื่น ๆ แล้วแต่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานพิจารณา
 • ทางเราสงวนสิทธิ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สำหรับ แบรนด์/ร้านค้า/บริษัท ที่ต้องการรับออเดอร์เอง สต็อกเอง (SLB = Seller By Buyer)

 • มีรายการสินค้ามากกว่า 50 ชนิด หรือน้อยกว่า สำหรับสต็อกไว้กับเจ้าของสินค้า
 • สินค้ามีสต็อกตลอดเวลา หากกรณีสต็อกน้อยกว่า 5 ชิ้น ให้แจ้งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการปิดสต็อกก่อนภายใน 1-3 วันก่อนสินค้าหมด
 • หากสินค้าหมด และไม่มีส่งให้ลูกค้า อาจมีผลต่อเครดิตของผู้ฝาก
 • รับออเดอร์จัดส่งให้ลูกค้าตามใบคำสั่งจัดส่ง ที่ทางพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เว็บไซต์ส่งให้
 • จัดเตรียมของส่งไม่เกิน 1-3 วัน หากกรณีล่าช้า ต้องแจ้งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ดูแล หากกรณีนี้เกิดขึ้นบ่อย อาจมีผลต่อเครดิตผู้ฝากขาย 
 • หากผู้ฝากขายเครดิตไม่ดี ติดลบมาก บทลงโทษหนักคือไม่รับฝากขายกับเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
 • บริษัทไม่รับผิดชอบ ค่าเสื่อมสภาพสินค้า ที่อาจมีผลเนื่องจาก สินค้าหมดอายุ ฝุ่นจับ ราขึ้น หรือสัตว์แมลง ทำให้เสียหาย
 • บริษัทไม่รับผิดชอบ สินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง ไม่ว่าจะด้วยจากขนส่งมาฝากที่บริษัท หรือตอนส่งให้ลูกค้า ทางเจ้าของสินค้าต้องรับผิดชอบ Cost ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเอง
 • บริษัทสงวนสิทธิ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การสมัครและเตรียมข้อมูล

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่
 • ไลน์ : @amangogo
 • โทร. 0830079144 (คุณพงษ์)

เอกสารสำหรับสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน ของเจ้าของสินค้า หรือตัวแทนบริษัท
 • เอกสารประกอบกิจการ เอกสารร้านค้า หรือบริษัทสำหรับยินยันว่ามีอยู่จริง (ถ้ามี)

ข้อมูลสินค้า

 • ตัวอย่างสินค้า
 • รูปภาพสินค้า รูปภาพพื้นหลังสีขาว ภาพสินค้าชัดเจน หลากหลายมุม หากมีลูกเล่นเพิ่มเติม ให้ถ่ายและอธิบายมาในภาพให้ชัดเจน
 • รายละเอียดสินค้า รายละเอียดประกอบสินค้าที่มีความครบถ้วน อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน เช่น รายละเอียดย่อย รายละเอียดหลัก คุณสมบัติ น้ำหนัก ขนาด ประกัน เป็นต้น

การจ่ายเงิน

 • จ่ายเงินทันทีที่มีการขาย เข้า wallet ของผู้ฝากขาย

บริการเสริมสำหรับผู้ฝากขาย
บริการเสริมที่สามารถช่วยความสะดวกสะบายให้ผู้ฝากขาย บริการอาจมีค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลได้